Over White Wire

White Wire is opgericht in 2012 en kwam in een stroomversnelling toen twee ervaren privacy- en informatieveiligheidsprofessionals besloten om de krachten te bundelen. Gespecialiseerd in de gezondheidssector en in softwareontwikkeling heeft dit team van twee zich de afgelopen jaren uitgebreid tot een multidisciplinair team van meer dan 12 consultants bij het begin van 2019. White Wire werkt voor grote en kleine organisaties in een grote verscheidenheid van sectoren.

De groei heeft echter niets veranderd aan ons sterke geloof dat privacy en gegevensbescherming fundamentele rechten zijn die moeten gerespecteerd worden. Deze rechten kunnen voor iedere organisatie de stuwende kracht zijn om vertrouwen te kweken tussen henzelf en hun klanten of patiënten, en om de omgang met informatieveiligheid en datamanagement te optimaliseren. 

Samen met onze klanten denken we na over de manier waarop we gegevensbescherming kunnen implementeren. We hebben oog voor zowel techniek als mens. We denken mee over de technische veiligheid van de informatieomgeving, maar vergeten het fundament van onze taak niet: zorgen dat de fundamentele rechten van de personen waarvan je gegevens verwerkt, worden gevrijwaard.