Audit en nulmetingen

White Wire heeft ondertussen veel organisaties ondersteund in een intern implementatietraject met betrekking tot GDPR compliance. De vraag om het resultaat van deze interne inspanningen te evalueren ontstaat nu steeds vaker. In dit kader heeft White Wire een methodologie uitgewerkt die toelaat om niet alleen een zicht te krijgen op de stand van zaken maar eveneens scores toe te kennen die zichtbaar maken welke vooruitgang men boekt. Door de audits kan men als organisatie ook aantonen dat er structurele opvolging voorzien is rond GDPR, een belangrijk aspect om de wettelijke verantwoordingsplicht te kunnen bewijzen.

Bij een audit toetsen we opzet, bestaan, en werking van de wettelijk verplichte documentatie, processen en procedures. Dit gebeurt op basis van het White Wire maturiteitsmodel dat in domeinen onderverdeeld is en stoelt op de beginselen, principes en verplichtingen die de GDPR voorschrijft. Denk hierbij aan domeinen zoals inbreuken, het verwerkingsregister, overeenkomsten, rechten van de betrokkene, etc. Per domein wordt een maturiteitsscore toegekend.

Na de audit stellen wij op basis van de bevindingen een rapport op met concrete aanbevelingen om tot een volgend maturiteitsnieau te komen. Dit rapport wordt aan de klant gecommuniceerd en toegelicht. Ondersteuning om deze aanbevelingen in de praktijk om te zetten bieden wij natuurlijk ook aan.