DPO

Externe DPO

Vaak worden organisaties verplicht om een DPO aan te stellen, maar zijn hier geen interne resources voor beschikbaar. White Wire kan in dit kader aangesteld worden als externe DPO van jouw organisatie. Afhankelijk van de vraag, de grootte van je organisatie en de beschikbaarheid van interne resources,  zullen wij hier een inzet vanuit White Wire bieden die kan variëren van een minimale inzet tot volledige implementatie.

We koppelen hier wel altijd een minimale dienstverlening aan vast: op die manier kunnen wij onze taak correct uitvoeren en er mee voor zorgen dat de organisatie voldoet (en blijft voldoen) aan de wettelijke verplichtingen van de GDPR. Om dit voor elkaar te krijgen voorzien wij als minimale dienstverlening in combinatie met het officieel aanmelden van White Wire als DPO:

 • Toegang tot onze Helpdesk & Adviesplatform
 • Een jaarlijkse Audit
 • Initiële implementatie:
  • Wij voorzien een pakket met alle nodige materialen (templates, policies, overige documenten). Je neemt zelf de verantwoordelijkheid om deze in te vullen en te valideren. Na een maand sturen wij een vragenlijst om na te gaan of alle verplichte documenten ingevuld en gevalideerd zijn, zodat wij er ook zeker van kunnen zijn dat de nodige inspanningen geleverd werden tot aan de audit.
   of
  • Wij voorzien een consultant die samen met jullie aan de slag gaat om bovenstaande in orde te brengen. Alle modeldocumenten worden overlopen en gezamenlijk ingevuld. 
 • Optioneel kunnen wij steeds een hele of halve dag bijkomende ondersteuning bieden ter plaatse.

Ondersteuning Interne DPO

Komt je interne DPO handen tekort? White Wire kan op afroep bijkomende ondersteuning bieden ter plaatse.

Heeft de interne DPO nood aan begeleiding en bijkomend advies? Denk dan eens aan een DPO coach van White Wire. 

Ter ondersteuning van het takenpakket van een DPO, kan White Wire optreden als externe begeleider die de DPO kan bijstaan met kennis, advies en coaching: zowel via onze helpdeskformule als door een consultant ter plaatse te laten komen.