Overige diensten

White Wire heeft een aantal diensten die het gros van onze werkzaamheden uitmaken zoals het opnemen van de rol van DPO, het uitvoeren van auditwerkzaamheden, ons helpdesk & adviesplatform en ISO27001 implementaties. 

Daarnaast hebben wij door onze jarenlange ervaring met de materie nog een aantal specialisaties ontwikkeld.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een hot topic binnen gegevensbescherming en zodra je hier mee aan de slag wilt, loop je aan tegen fundamentele vragen zoals

 • Wat valt er eigenlijk onder wetenschappelijk onderzoek? 
 • Wat mag je scharen onder “secundaire verwerking”?
 • Wanneer moet je een informed consent hebben, en waar moet die aan voldoen?
 • Waar zit het snijvlak tussen ethiek, Ethische Comité’s en gegevensbescherming?

Of het nu gaat om experimenten, klinische studies, niet-interventionele retrospectieve onderzoeken, studies, masterproeven en nog meer vormen van onderzoek: White Wire heeft ervaring in iedere context en kan jou ondersteunen in het juist toepassen van de GDPR in onderzoek.

Data Protection Impact Assessments (DPIA)

Nadat organisaties het luik “GDPR-implementatie” hebben doorlopen, komt men er achter dat het operationaliseren van de GDPR de volgende uitdaging is. Hoe zorgen we er voor dat GDPR geen eenmalig doorlopen traject is maar, zoals de wet het voorschrijft, een integraal onderdeel gaat uitmaken van de processen? 

Vanzelf zal men in die fase ook tegen de gegevensbeschermingseffectbeoordeling of DPIA aanlopen: een verplichte analyse die gemaakt moet worden bij bepaalde grootschalige of gevoelige verwerkingen met hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkene. White Wire heeft ondertussen veel DPIA’s uitgevoerd in de context van wetenschappelijk onderzoek, nieuwe apps, elektronische patiënten- of bewonersdossiers (EPD, EBD) of de toepassing van profiling, Artificial Intelligence en machine learning in nieuwe gegevensverwerkende processen. Wij hebben een gestandaardiseerde aanpak en kunnen DPIA’s uitvoeren, ondersteunen bij de uitvoering of medewerkers van organisaties trainen om ze zelf uit te voeren.

Contract Management

Verwerkersovereenkomsten zijn een hoop werk. Ondertussen weten de meeste partijen (verantwoordelijken en verwerkers) wel wat er in moet staan in grote lijnen, maar de discussie zit vaak in de details:

 • Wat valt er onder bijstand door de verwerker, en mag dit aangerekend worden?
 • Hoe moet een verwerker geaudit worden? 
 • Hoe beheren we al die verwerkersovereenkomsten? 
 • Waar vinden we de balans qua aansprakelijkheid tussen verwerker en verantwoordelijke?

White Wire heeft ondertussen honderden verwerkersovereenkomsten geanalyseerd en onderhandeld. Deze ervaring zorgt ervoor dat wij niet alleen degelijke overeenkomsten kunnen afsluiten, maar dat wij dit ook aanzienlijk sneller kunnen. Veel verwerkers of verantwoordelijken komen wij meermaals tegen en kennen wij ondertussen, net zoals hun overeenkomsten. 

White Wire kan daarom het beheer van de verwerkersovereenkomsten uit handen nemen en ervoor zorgen dat mensen binnen de organisatie zich kunnen focussen op hun kerntaken zonder het risico op aansprakelijkheid of andere fouten door verkeerd afgesloten verwerkersovereenkomsten.

Trainingen en workshops op maat

Wij moedigen organisaties steeds aan om zoveel mogelijk processen in de context van de GDPR intern op te pakken. Gegevensbescherming is belangrijk genoeg om dit intern op te willen volgen. Dit is niet altijd mogelijk, en hier biedt White Wire dan ondersteuning. Grotere organisaties hebben deze mogelijkheden vaak wel, maar hebben nood aan degelijke opleidingen voor hun personeel:

 • Contract management workshops voor aankoop en procurement medewerkers
 • Aanleren audittechnieken voor interne auditafdelingen
 • Training voor het uitvoeren van DPIA’s door Risk Management
 • Etc. 

White Wire wendt haar ervaring aan voor het geven van op maat gemaakte workshops afgestemd op het doelpubliek binnen de organisatie en ondersteund met modeldocumenten en checklists zodat de medewerkers alle handvaten krijgen om de betreffende GDPR onderwerpen zelfstandig op te pakken.

En nog veel meer…

Uiteindelijk heeft White Wire door de jaren heen op ieder aspect van gegevensbescherming ervaring opgedaan en deze ervaring delen we graag. Mocht de uitdaging rond gegevensbescherming niet benoemd staan in ons dienstenaanbod, neem contact op! White Wire kan ongetwijfeld ondersteuning bieden.